معنی و ترجمه کلمه درخت یوکاى آمریکایى به انگلیسی درخت یوکاى آمریکایى یعنی چه

درخت یوکاى آمریکایى

yucca

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها