معنی و ترجمه کلمه درخواست رسمى کردن به انگلیسی درخواست رسمى کردن یعنی چه

درخواست رسمى کردن

requisition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها