معنی و ترجمه کلمه درزندان افکندن به انگلیسی درزندان افکندن یعنی چه

درزندان افکندن

cage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها