معنی و ترجمه کلمه درزگاه به انگلیسی درزگاه یعنی چه

درزگاه

juncture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها