معنی و ترجمه کلمه درز جنین به انگلیسی درز جنین یعنی چه

درز جنین

raphe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها