معنی و ترجمه کلمه درز دار به انگلیسی درز دار یعنی چه

درز دار

gappy
seamed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها