معنی و ترجمه کلمه درستنما به انگلیسی درستنما یعنی چه

درستنما

tautology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها