معنی و ترجمه کلمه درست نفهمیدن به انگلیسی درست نفهمیدن یعنی چه

درست نفهمیدن

misapprehend
misconceive
mistake
mistook
misunderstand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها