معنی و ترجمه کلمه درس یا آیات منتخبه از کتب مقدسه به انگلیسی درس یا آیات منتخبه از کتب مقدسه یعنی چه

درس یا آیات منتخبه از کتب مقدسه

lection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها