معنی و ترجمه کلمه درشتى به انگلیسی درشتى یعنی چه

درشتى

acerbity
amplitude
astingency
coarseness

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها