معنی و ترجمه کلمه درشکن به انگلیسی درشکن یعنی چه

درشکن

tortuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها