معنی و ترجمه کلمه درشکه تک اسبه که دو چرخ دارد به انگلیسی درشکه تک اسبه که دو چرخ دارد یعنی چه

درشکه تک اسبه که دو چرخ دارد

gig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها