معنی و ترجمه کلمه درشکه دوچرخه به انگلیسی درشکه دوچرخه یعنی چه

درشکه دوچرخه

cabriolet
hansom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها