معنی و ترجمه کلمه درعالم فکر فرورفتن به انگلیسی درعالم فکر فرورفتن یعنی چه

درعالم فکر فرورفتن

cogitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها