معنی و ترجمه کلمه درعمل به انگلیسی درعمل یعنی چه

درعمل

on stream
practically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها