معنی و ترجمه کلمه درفشى به انگلیسی درفشى یعنی چه

درفشى

awl shaped
vexillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها