معنی و ترجمه کلمه درقید عبودیت آزردن به انگلیسی درقید عبودیت آزردن یعنی چه

درقید عبودیت آزردن

enfetter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها