معنی و ترجمه کلمه درمانور جلو افتادن به انگلیسی درمانور جلو افتادن یعنی چه

درمانور جلو افتادن

outmaneuver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها