معنی و ترجمه کلمه درمان به وسیله اشتغال به کار به انگلیسی درمان به وسیله اشتغال به کار یعنی چه

درمان به وسیله اشتغال به کار

occupational therapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها