معنی و ترجمه کلمه درمان بواسطه مواد شیمیایى به انگلیسی درمان بواسطه مواد شیمیایى یعنی چه

درمان بواسطه مواد شیمیایى

chemotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها