معنی و ترجمه کلمه درمان روانى به انگلیسی درمان روانى یعنی چه

درمان روانى

psychotherapy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها