معنی و ترجمه کلمه درمعرض آفتاب قرار دادن به انگلیسی درمعرض آفتاب قرار دادن یعنی چه

درمعرض آفتاب قرار دادن

solarize
sun

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها