معنی و ترجمه کلمه درنگ کننده به انگلیسی درنگ کننده یعنی چه

درنگ کننده

hesitant
lingerer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها