معنی و ترجمه کلمه درهم و بر هم کردن به انگلیسی درهم و بر هم کردن یعنی چه

درهم و بر هم کردن

discombobulate
disorganize
muddle
snafu
tangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها