معنی و ترجمه کلمه دره تنگ و پر درخت به انگلیسی دره تنگ و پر درخت یعنی چه

دره تنگ و پر درخت

dingle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها