معنی و ترجمه کلمه دروغ در چیزى گفتن به انگلیسی دروغ در چیزى گفتن یعنی چه

دروغ در چیزى گفتن

whiff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها