معنی و ترجمه کلمه درون برنامه اى به انگلیسی درون برنامه اى یعنی چه

درون برنامه اى

inline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها