معنی و ترجمه کلمه درک به انگلیسی درک یعنی چه

درک

apperception
apprehension
discernment
gusto
imbibition
percept
perception
percipience
realization
sentience
uptake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها