معنی و ترجمه کلمه در طویله براى پروار شدن نگهداشتن به انگلیسی در طویله براى پروار شدن نگهداشتن یعنی چه

در طویله براى پروار شدن نگهداشتن

stall feed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها