معنی و ترجمه کلمه در ظرف ریخته به انگلیسی در ظرف ریخته یعنی چه

در ظرف ریخته

potted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها