معنی و ترجمه کلمه در ظل آفتاب به انگلیسی در ظل آفتاب یعنی چه

در ظل آفتاب

subsolar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها