معنی و ترجمه کلمه در قبر گذارى به انگلیسی در قبر گذارى یعنی چه

در قبر گذارى

inhumation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها