معنی و ترجمه کلمه در قفسه گذاردن به انگلیسی در قفسه گذاردن یعنی چه

در قفسه گذاردن

shelve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها