معنی و ترجمه کلمه در قفسه گذار به انگلیسی در قفسه گذار یعنی چه

در قفسه گذار

shelver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها