معنی و ترجمه کلمه در قید حیات به انگلیسی در قید حیات یعنی چه

در قید حیات

aboveground
alive
living

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها