معنی و ترجمه کلمه در محاوره استعمال کردن به انگلیسی در محاوره استعمال کردن یعنی چه

در محاوره استعمال کردن

tutoyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها