معنی و ترجمه کلمه در محظور قرار دادن به انگلیسی در محظور قرار دادن یعنی چه

در محظور قرار دادن

obligate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها