معنی و ترجمه کلمه در مخاطره انداختن به انگلیسی در مخاطره انداختن یعنی چه

در مخاطره انداختن

imperil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها