معنی و ترجمه کلمه در مقام منیعى قرار دادن به انگلیسی در مقام منیعى قرار دادن یعنی چه

در مقام منیعى قرار دادن

sky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها