معنی و ترجمه کلمه در مقیاس بزرگ به انگلیسی در مقیاس بزرگ یعنی چه

در مقیاس بزرگ

large scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها