معنی و ترجمه کلمه در میان آینده به انگلیسی در میان آینده یعنی چه

در میان آینده

intercurrent
intermediate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها