معنی و ترجمه کلمه در نیمه راه توقف کردن به انگلیسی در نیمه راه توقف کردن یعنی چه

در نیمه راه توقف کردن

lay over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها