معنی و ترجمه کلمه در نیمکت قرار گرفتن به انگلیسی در نیمکت قرار گرفتن یعنی چه

در نیمکت قرار گرفتن

pew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها