معنی و ترجمه کلمه در وضع خطرناکى انجام وظیفه کردن به انگلیسی در وضع خطرناکى انجام وظیفه کردن یعنی چه

در وضع خطرناکى انجام وظیفه کردن

pull through

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها