معنی و ترجمه کلمه در کار دیگرى مداخله کردن به انگلیسی در کار دیگرى مداخله کردن یعنی چه

در کار دیگرى مداخله کردن

kibitz

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها