معنی و ترجمه کلمه در کمین نشستن به انگلیسی در کمین نشستن یعنی چه

در کمین نشستن

ambush
await

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها