معنی و ترجمه کلمه در کپسول گذاردن به انگلیسی در کپسول گذاردن یعنی چه

در کپسول گذاردن

encapsulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها