معنی و ترجمه کلمه در کیسه یا تخمدان قرار دادن به انگلیسی در کیسه یا تخمدان قرار دادن یعنی چه

در کیسه یا تخمدان قرار دادن

encyst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها