معنی و ترجمه کلمه در گلدان محفوظ داشتن به انگلیسی در گلدان محفوظ داشتن یعنی چه

در گلدان محفوظ داشتن

pot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها