معنی و ترجمه کلمه در گل ولاى ماندن به انگلیسی در گل ولاى ماندن یعنی چه

در گل ولاى ماندن

stodge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها